Uwaga Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: %s. Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.
Uwaga Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: %s. Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.
Uwaga Ostrzeżenie: Katalog dla sesji nie istnieje: . Sesje nie będą działać dopóki nie zostanie utworzony katalog.
  Kategorie
  Specyfikacja

  1. Sposób dostarczenia projektu graficznego:
  2. Bezpośrednio ze strony internetowej ftpupload.pl za pomocą przeglądarki internetowej – jest to najłatwiejszy i zarazem najbardziej pożądany przez nas sposób przesyłania plików.
  3. Za pomocą programu klienckiego ftp (np. Total Commander), jednakże należy wtedy, po wgraniu pliku wysłać niezwłocznie na adres sklep@starduk.pl wiadomość e-mail z informacją o wgraniu pliku zawierającą nazwę, nr zamówienia z faktury pro forma oraz dane kontaktowe z numerem telefonu.

  Dane dostępowe do serwera ftp są dostarczane automatycznie w wiadomości e-mail podsumowującej zakup produktu.

  1. Specyfikacja projektów graficznych:

  Poniżej przedstawiamy specyfikację wymogów i procedur, które muszą spełniać projekty graficzne przygotowane przez klientów.

  Makiety produktów dostępne są w dziale "Do pobrania".

  Preferowanym przez naszą drukarnię rozwiązaniem jest dostarczenie projektu graficznego w formacie PDF. Dopuszczamy również przygotowanie prac z następującymi rozszerzeniami: tif, jpg, cdr.

  Prawidłowe przygotowanie pliku PDF:

  PDF-y –standard PrePress:

  1. Acrobat 4 wersja 1.3,
  2. Zdjęcia o rozdzielczości minimum 300 dpi – zalecana rozdzielczość 350dpi,
  3. wektory 2400 dpi,
  4. spady po 3 mm + linie cięcia,
  5. katalogi i broszury - strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (żadnych składek),
  6. całość CMYK,
  7. dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf, (gdzie x=nazwa),
  8. ulotki, plakaty, przygotowane wg szablonów dostępnych na naszej stronie,
  9. Projekty muszą być wyśrodkowane na stronie.
  10. Wszystkie fonty muszą być zamienione na krzywe.
  11. Jeżeli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
  12. Prosimy zachować tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
  13. Musi być zachowana odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane 5 mm)
  14. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
  15. wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Ina Press nie ponosi odpowiedzialności

   

  Prawidłowe przygotowanie pliku TIF:

  1. Format 1:1,
  2. Spady po 3 mm z każdej strony,
  3. Rozdzielczość 350 dpi,
  4. Prosimy zachować tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
  5. Projekt musi być bez warstw – spłaszczone,
  6. Zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
  7. Projekt musi być wyśrodkowany na stronie,
  8. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
  9. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
  10. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Ina Press nie ponosi odpowiedzialności.

  Prawidłowe przygotowanie pliku JPG:

  1. Format 1:1,
  2. Spady po 3 mm z każdej strony,
  3. Rozdzielczość 350 dpi,
  4. Prosimy zachować tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
  5. Projekt musi być bez warstw – spłaszczone,
  6. Zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP,
  7. Projekt musi być wyśrodkowany na stronie,
  8. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm.(katalogi i teczki 5 mm)
  9. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
  10. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Ina Press nie ponosi odpowiedzialności.

   

  Prawidłowe przygotowanie pliku CDR:

  1. Wszystkie fonty muszą być zamienione na krzywe,
  2. Spady po 3 mm z każdej strony,
  3. Wewnętrzne mapy bitowe muszą mieć odpowiednie parametry (1:1, 350dpi, CMYK),
  4. Praca nie może zawierać żadnych dodatkowych kolorów,
  5. Projekt, wykrojnik i lakier muszą być wyśrodkowane na stronie,
  6. Jeżeli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1,
  7. Zalecamy rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi),
  8. Prosimy zachować tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“,
  9. Projekt musi być wyśrodkowany na stronie,
  10. Prosimy zachować odległość obiektów graficznych i tekstów od lini cięcia min. 3 mm (katalogi I teczki zalecane 5mm).
  11. Jeżeli występują Linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto.
  12. Wszystkie bitmapy umieszczone w CDR powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Ina Press nie ponosi odpowiedzialności
  13. Orientacja projektu musi się zgadzać z ustawieniami orientacji arkusza. (np. dla pracy poziomej, arkusz powinien być poziomy)
  14. prace lakierowane (podgląd pracy wraz z lakierem na osobnej stronie), 1:1,
  15. wykrojniki do danych prac (na pierwszej stronie wykrojnik nałożony na pracę na drugiej stronie pracę do druku bez wykrojnika) – linie cięcia oznaczamy na czerwono linie bigu na zielono , skala 1:1,
  1. Specyfikacja kolorystyczna:

  Drukarnia Ina Press nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.
  Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004“ - profil referencyjny Drukarni Ina Press. Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię Ina Press.
  Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

  1. Specyfikacja układu graficznego:

  Katalogi i broszurki należy przesyłać w formacie PDF strona po stronie (żadnych składek)

  Każda strona powinna zawierać:

  • linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji;
  • opis kolorów dodatkowych jeżeli występują;
  • opis numeru strony (katalogi, broszurki) w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji.

  Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm (w przypadku oprawy zeszytowej zalecane to 5 mm).

  W przypadku reklam, ze względu na możliwość drukowania na stronach parzystych i nieparzystych spady powinny występować ze wszystkich stron.
  Jeżeli chcą Państwo wydruk 4/4 z takim samym zadrukiem dla obu stron, proszę przygotować plik z dwoma takimi samymi stronami lub wgrać dwa takie same pliki.

  Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od linii cięcia (zalecane 5mm) powyżej 32 stron przy oprawie szytej 5mm (zalecane 8mm).

  Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka. Na życzenie Klienta, Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Opcja ta jest niemożliwa do wykonania w przypadku rozkładówek. Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, im pagina jest bliższa środka egzemplarza tym więcej. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.

  Lakier wybiórczy powinien być przygotowany na osobnym arkuszu/stronie.
  Miejsca lakierowane powinny zostać wypełnione 100% apli składowych CMYK (zalecany czarny kolor).

  Uwaga! Margines błędu przy cięciu, może wynosić do 2mm! Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).

  W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 10 mm. Wewnątrz publikacji powinno się także zachować odstęp min 10 mm.

  Formaty: Do pracy, która ma być mniejsza od wybranego formatu należy dołączyć plik tekstowy (.txt) spakowany razem z pracą, w pliku powinien znajdować się rozmiar do jakiego formatu ma być docięta praca (nie docinamy wizytówek oraz do formatu mniejszego niż A6 – 105 mm x 148mm)

   

  Informacje o kratkach w bloczkach:
  - Kratka bloczków w szarościach powinna mieć 0,2 mm - 20 % czarnego i 0,12 - 35% czarnego.
  - Poniżej punkt rastrowy może zanikać i linie będą niepełne lub kratka bloczków czarny 100% linia może mieć szerokość minimum 0,05 mm.

  Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu przy oprawie klejonej jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Przy katalogach klejonych PUR, oraz katalogach sklejanych metodą hot-melt spady powinny mieć od strony zewnętrznej po 3mm natomiast jeśli na stronach (druga strona okładki z 1 środków, oraz ostatnia strona środków z 3 strona okładki (wewnętrzna) ) przygotowywana będzie z grafiką (rozkładówką) to zdublowany element powinien wynosić po 6mm od strony wewnętrznej. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.

  Znak wodny powinien być przygotowany z  minimalnym nafarbieniem 8% dla koloru czarnego lub wszystkich kanałów CMYK.

  Uwaga!! obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprinty), Drukarnia Ina Press NIE PONOSI odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) na innych kolorach zadanych w pracy.

  Prace obracane są automatycznie w lewą/prawą stronę. Nie obracamy prac góra/dół.
  Drukarnia Ina Press nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo obracane strony

  Drukarnia Ina Press NIE PONOSI odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004.

   

  1. Proces sprawdzania projektów graficznych:

  Sprawdzenie pliku z projektem graficznym polega na:

  1. Sprawdzeniu formatu pliku,
  2. Sprawdzeniu formatu pracy,
  3. Sprawdzeniu spadów,
  4. Sprawdzeniu uszkodzeń pliku wynikłych z przesyłania do systemu.
  5. Sprawdzeniu wyśrodkowania pracy na arkuszu
  6. Sprawdzeniu przestrzeni barwnej CMYK,
  7. Sprawdzeniu poprawności falcowania,
  8. Sprawdzeniu poprawności bigowania,
  9. Sprawdzeniu obecności overprintów,
  10. Sprawdzeniu wyśrodkowania pracy na stronie,
  11. Sprawdzeniu prawidłowej rozdzielczości map bitowych.

  Pozostałe parametry projektu nie będą analizowane.

  W przypadku wystąpienia błędów zostaną poprawione w miarę możliwości i będą przesłane do Klienta w celu akceptacji.

  Akceptacja plików nie spełniających wyżej wymienionych kryteriów:

  Jeżeli Klient mimo zastrzeżeń co do poprawności pliku w dalszym ciągu będzie wyrażał wolę wydrukowania pliku graficznego z błędami , plik ten zostanie przetworzony (wydrukowany). W tym przypadku zlecenie takie nie podlega reklamacji.

   

  1. Wydruki próbne (Proof):

  Wydruki próbne do zleceń realizowanych w Drukarni Ina Press są wykonywane tylko z plików przesłanych do druku. Wykonanie proofa z innego pliku jest niemożliwe.

  Wydruk próbny jest wykonany w standardach profili rekomendowanych przez Drukarnię Ina Press. Różnica kolorystyczna Delta E może wynosić +/- 7 jednostek dla każdego koloru.

  Wydruk próbny odzwierciedla tylko kolorystykę projektu graficznego. Obiekty występujące w projekcie (zwłaszcza linie cieńsze niż 0,7 mm) mogą się różnić od wydruku offsetowego.

  Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni, pozwoli to uniknąć nieporozumień i sytuacji spornych.

  Koszyk
  ...jest pusty

  2% RABATU!

  Aby otrzymać 2% rabatu wybierz opcję "przelew". Z chwilą zakończenia transakcji otrzymasz fakturę z naliczonym już 2% rabatem. Po opłaceniu tradycyjnym przelewem przystąpimy do realizacji Twojego zamówienia.

  Darmowa dostawa!

  Płacisz tylko tylko za produkt!

  e-Płatności
  Szybkie płatności bankowe, płatności kartą kredytową i debetową.